Om oss på
Lundbergs Smedja
 
Under mer än 40 år har AB Lundbergs Smedja tillverkat redskap för entreprenadmaskiner.
Ett gediget kunnande och stor egen erfarenhet av entreprenadmaskiner har gjort att maskin-ägare vänt sig till Lundbergs Smedja för att lösa sitt speciella hanteringsproblem. Kund-anpassade redskap har blivit något av vår specialitet.
 
Som exempel på specialredskap från Lundbergs Smedja kan nämnas gallerskopor, skopor med hydraliska griparmar, släntskopor för grävmaskiner m.m.